IURIS HOUSE

Lokalita Bratislava, Panenská ul.
Cena 3009,60 Eur +DPH + prevádzkové náklady
Kontaktná osoba
Ľudmila Kostrej
+421 918 708 715
kostrej@iuris.sk

IURIS HOUSE

Lokalita Bratislava, Panenská ul.
Cena 3009,60 Eur + DPH + prevádzkové náklady
Kontaktná osoba
Dušan Vávra
+421 918 708 662
vavra@iuris.sk