Pozemok v obci Pata

Pata, okres Galanta

Lokalita Pata, okres Galanta
Základné informácie o projekte
Projekt určený na výstavbu skladovej, logistickej, alebo výrobnej haly v strategicky výhodne umiestnenej lokalite, so všetkými potrebnými povoleniami. Lokalita: pri obci Pata, okres Galanta, pri rýchlostnej komunikácii R1 ktorá je napojená na diaľničnú sieť smer Trnava – Bratislava – Nitra Výmera: 61995 m² Cena: 35 Eur/m² Cena: 2.169.825 Eur
Kontaktná osoba
Pavol Boroš
boros@iuris.sk
0918 386 362
Popis
  • možné využitie pozemku: 50% logistika, 50% ľahká výroba, možnosť zmeny na 100% logistiky alebo ľahkej výroby
  • pozemok bez existujúcich stavieb
  • právoplatné povolenia k pozemku: územné rozhodnutie na logistickú resp. výrobnú halu; stavebné povolenie na IS, komunikácie a odbočovací pruh; stavebné povolenie na osvetlený pylón – megaboard (viditeľný z oboch smerov R1)
  • pozemky vyňaté z pôdneho fondu
  • obec Pata má 3.041 obyvateľov, v spádovej oblasti do 25 km od pozemku žije 430.000 ľudí