Služby

Predaj rezidenčných projektov

 • poskytnutie všetkých potrebných informácií a podkladov o nehnuteľnosti, obhliadka nehnuteľnosti
 • právny servis – príprava zmluvných dokumentov súvisiacich s predajom/kúpou nehnuteľnosti
 • bezplatné poradenstvo v oblasti financovania nehnuteľnosti, vybavenie hypotekárneho úveru
 • zabezpečenie overeného znalca pre potreby znaleckého posudku
 • zastúpenie klienta v komunikácii s bankou a katastrom nehnuteľností
 • priebežné informovanie klienta počas celého procesu kúpy

Sprostredkovanie predaja nehnuteľností tisíckam spokojných klientov rezidenčných projektov.

Predaj a prenájom aministratívnych a obchodných priestorov

 • poskytnutie všetkých potrebných informácií a podkladov o nehnuteľnosti, obhliadka nehnuteľnosti
 • analýza trhu a návrh vhodnej formy prenájmu/predaja/kúpy nehnuteľnosti
 • vypracovanie ponuky na základe požiadaviek klienta
 • priebežný monitoring trhu komerčných nehnuteľností
 • vypracovanie marketingovej štúdie pre úspešné obsadenie nehnuteľnosti
 • aktívne vyhľadávanie klientov a využitie vlastnej databázy kontaktov, ktorú neustále aktualizujeme a dopĺňame
 • komunikáciu so záujemcami, obhliadky nehnuteľností
 • prerokovávanie jednotlivých obchodných podmienok s každým záujemcom o nehnuteľnosť
 • vypracovanie právnej agendy potrebnej k prevodu nehnuteľnosti
 • v zmysle rozšírenia ponuky pre klientov a vyhľadania vhodnej nehnuteľnosti spolupracujeme s ostatnými realitnými kanceláriami

Stovky m2 úspešne prenajatej administratívnej a kancelárskej plochy.

Bezplatne hypotekárne poradenstvo

 • bezplatná konzultácia a návrh optimálneho modelu financovania, spolupráca so všetkými bankami poskytujúcich hypotekárny úver
 • zabezpečenie zvýhodnených podmienok financovania
 • starostlivosť o hladký priebeh vybavenia hypotekárneho úveru, od podania žiadosti až po čerpanie finančných prostriedkov
 • zastúpenie klienta v komunikácii s bankou a katastrom nehnuteľností
 • priebežné informovanie klienta počas vybavovania hypotekárneho úveru spracovanie súvisiacej administratívy, zabezpečenie podkladov a zmluvnej dokumentácie

Ročne vybavíme hypotekárny úver 150 spokojným klientom. Spolupracovali sme na niekoľkých rezidenčných projektoch. Spolupráca s etablovanou finančnou spoločnosťou Gepard Finance.

Vypracovanie a koordinácia investičných a developerských zámerov

 • poskytnutie všetkých potrebných informácií a podkladov o nehnuteľnosti, obhliadka nehnuteľnosti
 • akvizícia investičných príležitostí na trhu s nehnuteľnosťami
 • dôkladná analýza a posúdenie investičného zámeru z rôznych hľadísk
 • analýza lokality projektu z rezidenčného hľadiska
 • posúdenie a návrh: skladby bytov, veľkosti bytov a ich dispozičných riešení, štandardného vybavenia
 • návrh vhodných marketingových nástrojov a cenovej kalkulácie
 • príprava zmluvnej dokumentácie potrebných pre predaj
 • návrh systému riešenia klientských zmien
 • stratégia predaja, jednotlivé kroky predajného procesu
 • predpokladaný vývoj predaja z hľadiska času a množstva predaných jednotiek
 • návrh cenníka nehnuteľností projektu
 • poskytnutie vlastných skúseností a know-how v oblasti predaja rezidenčných nehnuteľností
 • zabezpečenie marketingu v zmysle marketingového plánu počas trvania predaja projektu
 • predaj profesionálnymi maklérmi, obhliadky nehnuteľnosti
 • aktívne vyhľadávanie klientov a využitie vlastnej databázy kontaktov, ktorú neustále aktualizujeme a dopĺňame
 • bezplatné hypotekárne poradenstvo pre kupujúcich v súčinnosti s hypotekárnymi bankami
 • konzultácia zmluvnej dokumentácie a prípadných zmluvných pripomienok s každým kupujúcim osobne
 • zabezpečenie podpisu zmluvnej dokumentácie
 • administratívna činnosť pre potreby katastra počas výstavby a kolaudácie nehnuteľnosti
 • reporty o vývoji predaja a záujme kupujúcich pre developera v pravidelných intervaloch
 • súčinnosť pri odovzdávaní nehnuteľností kupujúcim
 • administratívna činnosť pre potreby katastra po kolaudácii objektu

IURIS, s.r.o. už niekoľko rokov úspešne zabezpečuje v rámci developerskej činnosti koordináciu investičných a developerských zámerov v troch fázach: príprava projektu, predajná fáza projektu a finalizácia predaja.

Možnosť reklamácie

 • reklamačný poriadok spoločnosti na stiahnutie tu
 • reklamačný formulár na stiahnutie tu

Vyplnené dokumenty poprosíme zaslať mailom na adresu iuris@iuris.sk.

Monitoring a analýza trhu nehnuteľnosti

 • hĺbkové analýzy vývoja trhu nehnuteľností a správy
 • priebežný monitoring trhu nehnuteľností, zhromažďovanie informácií
 • reporty o aktuálnom stave trhu nehnuteľností
 • prehľad o plánovaných investičných zámeroch na trhu nehnuteľností

Ako jedna z mála dlhoročne etablovaných realitných kancelárií na trhu nehnuteľností, dokážeme čerpať z 20 ročných skúseností, reálne odhadnúť trendy na trhu a potreby klientov.