Mýtnik

Bratislava
1994 - 1994
Ateliér Free A.R.T.
  • kancelárie

Administratívna budova o celkovej ploche 2 628 m2.

Rekonštrukcia a prestavba budovy z roku 1929 na ostrom nároží Mýtnej ulice v Bratislave, koncepčne navrhnutá pre administratívne využitie.

Architekti akoby celý dom obrátili naruby a spojili architektúru s výtvarným umením. Autormi sôch sú Juraj Čutek a Rastislav Trizma.

Map