Triangel

Čierna Voda
2007 - 2009
Forzet Studio
  • byty
  • rodinné domy

Komplex bytových a rodinných domov s celkovou plochou 41 840 m2, ktorý pozostáva z 8 871 m2 bytov a 32 969 m2 rodinných domov s pozemkami. 

Tento rezidenčný projekt v lokalite Čierna Voda je vybudovaný v minimalistickom architektonickom štýle a i napriek tomu upúta svojou členitosťou.

Architektúra celého projektu dáva dostatočný priestor pre vytvorenie súkromia, ale zároveň umožňuje susedský kontakt a umocňuje pokojnú rodinnú atmosféru. V odbornej aj laickej verejnosti je projekt vnímaný ako príkladný prímestský development.

Map